Intake

Aanmelden
Een intakegesprek bij Oudfitt.nl is altijd op afspraak, bij voorkeur per mail. Zie hiervoor de pagina 'Contact'

Tweede stap
De intake is vaak de tweede stap die u zet om daadwerkelijk actie te gaan ondernemen met ondersteuning van Oudfitt.nl. De eerste stap was immers dat u misschien al eens op het (gratis) inloopspreekuur bent geweest of dat u via deze website, een folder, de media of via ervaringen van anderen een eerste indruk heeft gekregen van de vele mogelijkheden die Oudfitt.nl u kan bieden.

Doel(en) bepalen
Tijdens de intake maken we kennis met elkaar en gaat u samen met de Vitaalcoach uw doel en de haalbaarheid daarvan vaststellen en het pad uitzetten om dat doel te bereiken.

Het bereiken van dat doel kan een kort- of een lang traject zijn. Bent u een prestatie gerichte sporter van 31 jaar die alleen een inspanningstest met ademgasanalyse wil laten doen om daar zelf een optimaal trainingsschema op te baseren dan spreken we van een kort traject.  Bent u een 50-plusser die af wil vallen, fitter en vitaler wil worden, een betere ademhaling wil krijgen en gezonder wil gaan eten dan kan het traject langer worden.

De intake is een belangrijke stap voor u én voor de Vitaalcoach: het vormt de basis van wederzijds vertrouwen, inspiratie en inzet.

Stappenplan intakegesprek in het kort:
Kennismakingsgesprek: 'Wie bent u, wie ben ik'.
Uw doelstellingen en verwachtingen en de doelstellingen en verwachtingen van Oudfitt.nl. 
Informatie over coaching: alle mogelijkheden die Oudfitt.nl te bieden heeft op een rij.
Een plan van aanpak op maat: waar staat u nu, waar wil u naar toe, hoe gaan we dat doen.
Kostenplaatje op maat.